προσδηλώ


προσδηλώ
-όω, Α
δηλώνω επί πλέον.
[ΕΤΥΜΟΛ. < προσ-* + δηλῶ «δηλώνω»].

Dictionary of Greek. 2013.